Artiklid raamatutest

“Lumi tuiskab, mina laulan” – Juhan Liiv

Valik luulet

Koostanud Jüri Talvet

Kirjastus Tänapäev, 2013

JUHAN LIIVI 100. SURMA-AASTAPÄEVA KÜNNISEL: TÄIELIKUM VALIK LUULET

Luuletuste temaatilises jaotuses kordab “Lumi tuiskab, mina laulan” kirjastuses Tänapäev 2007. aastal ilmunud Juhan Liivi luuletuste valimikku “Tuulehoog lõi vetesse”. Uus valik kattub suures osas nii mainituga kui ka mõlema varem avaldatud mahukaima valikuga Juhan Liivi luulest – Friedebert Tuglase koostatud “Juhan Liivi luuletustega” (Noor-Eesti Kirjastus, 1926) ja Aarne Vinkeli ettevalmistatud raamatuga “Sinuga ja sinuta” (Eesti Raamat, 1989). Kordamisele tuleb ka saate-essee “Rahutuse luuletaja Juhan Liiv”, mis esmalt ilmus raamatus “Tuulehoog lõi vetesse” ja seejärel monograafia “Juhan Liivi luule” (Tänapäev, 2012) peatükina.

Luuletuste koguarvult on “Lumi tuiskab, mina laulan” “Sinuga ja sinuta” kõrval suurim valik Juhan Liivi luulet, mis kunagi on ilmunud – “kildusid” kaasa arvates koondub nüüd raamatukaante vahele 370 luuletust. Sellest tõigast tähtsamgi peaks aga olema uuenenud sisu. “Lumi tuiskab, mina laulan” peegeldab mitme aasta uurimistöö vilju, nagu need nähtuvad monograafiast “Juhan Liivi luule”. Luuletajast maha jäänud käsikirju on võrreldud nii raamatuvalimikes kui ka ajakirjanduses ilmunud luuletekstidega, kõrvutatud on Tuglase redaktsioone Vinkeli omadega, nagu ka väiksemates valikutes (Noor-Eesti 1909/1910. aasta “Juhan Liivi luuletustes”, August Sanga koostatud “Väikses luuleraamatus”, 1969) avaldatuga.

Ükski Liivi surmajärgne luuletuste väljaanne ei välista poleemikat mõne teksti ümber. Siiski üritab käesoleva raamatu valik tekitada varasemate põhiväljaannete vahel teatavat uut tasakaalu – ära hoida ühelt poolt Tuglasele omast ülemäära tormakat kärpetööd luuletuste kallal ja teiselt poolt, nagu mõnel puhul on juhtunud Vinkeli valikutes, sellist täielikkusetaotlust, mis Liivi kui luuletaja suurust vaevalt ilmutada saaks.

“Lumi tuiskab, mina laulan” kaasab kõik siinkirjutaja uurimistöö tulemusena ilmunud käsikirjaleiud – need Tuglase ja Vinkeli valimikes puuduvad luuletused, mis on alles hiljutist või vastset trükivalgust näinud Juhan Liivi mõttesalmide ja “kildude” raamatus “Oh, elul ikka tera on” (Tänapäev, 2010) ja monograafias “Juhan Liivi luule”. Lisandub hulk luuletusi, mis Liivi eluajal ilmusid küll ajakirjanduses, aga mis sel põhjusel, et nad nii nooreestlaste Gustav Suitsu ja Tuglase sõjaeelsetest kui ka Vinkeli sõjajärgsetest valimikest kõrvale jäid, on laiemale lugejaskonnale teadmata või ammugi meelest läinud.

Jüri Talvet

Vaata valdkonda “Eesti kirjandus” meie raamatupoes “Vana ja Hea” raamat – https://www.vanajahea.ee/tootekategooria/eesti-kirjandus/

One-Time
Igakuine
Yearly

Ühekordne meie tegevuse toetamine.

Igakuine meie tegevuse toetamine.

Iga-aastane meie tegevuse toetamine.

Vali summa:

$5.00
$10.00
$25.00
$1.00
$5.00
$10.00
$25.00
$55.00
$100.00

Või sisesta oma soovitud summa:

$

Aitäh, et toetad meid!

Aitäh toetuse eest!

Aitäh, et toetad meie tegevust!

Toeta!Toeta!Toeta!