Ajalugu

“Šamaani rüü” – Anna Reid

Autor: Anna Reid

Peale suurte tähtedega toodud pealkirja on selle all laiend: Siberi põlisrahvaste lugu. Minu arvates on see laiend palju tõepärasem ja kajastab tunduvalt paremini seda, millest raamat tegelikult räägib. Šamaanidest siin suurt juttu ei ole, vaid paaris kohas konstanteeritakse, et neid enam ei ole, ja kõik. Samas võib seda suurte tähtedega toodud pealkirja võtta ka ülekantud tähenduses – ei ole rahvaid, ei ole šamaane! Aga kas autor kah nii mõtles – ei tea.

Seega on raamat Siberi põlisrahvastest. Räägitakse väga mitmetest hõimudest, sisukorra järgi:

1.Siberlased ja sibirjakid
2.Handid
3.Burjaadid
4.Tõvad
5.Sahhad
6.Ainud, nivhid ja ultad
7.Tšuktšid

Ülevaatlikult kajastatakse nende elu ja vallutamist juba Tsaari-Venemaa ajal ning loomulikult nende järjekindlat hävitamist nõukogude ajal. Kajastatakse nende elu ka tänasel päeval – kahjuks võib öelda, et nende järjekindel ja järk-järguline hävitamine toimub siiamaani. Kui nõuka ajal oli see meilegi teada rahvuspoliitika, siis tänapäeval on selleks ükskõiksus ja ärihuvid. Nõuka ajal asustati nad suvaliselt ümber, tutvustati viinakuradile ning tänapäeval on nad jäetud lihtsalt üksi, irvitades veel, et mis sa alkaššidest ikkatahad. Ärihuvid on muidugi maavarad. Üks allikas kaevandatakse tühjaks, risu-räsu jäetakse maja ja liigutakse edasi järgmise maavara leiukoha juurde. Nii nad seal elavadki – nagu omapäi jäetud lapsed. Ja mis neist edasi saab? Tsitaat raamatu lõpust:

„Põlissiberlaste sobitamine nõukogudejärgse Venemaaga muutub keerulisemaks, kui kommunismi üle parda heitnud venelased asendavad selle vene rahvuslusega. President Putini ajal on Venemaa juba muutnud palju tsentraliseeritumaks ja autoritaarsemaks. Kui Putin peaks tundma, et tema populaarsus kahanaeb, võib ta tunda kiusatust kasutada ära rahva seas sügavalt levinud meelepaha ja solvatud uhkuse tunnet, mis suutis mõnda aega anda hoogu natsionalistliku demagoogi Vladimir Žirinovski karjäärile. Vaadates, kui küüniliselt alustas Putin uut Tšetšeenia sõda ja kui põlglikult (vähemalt tegudes, kui mitte sõnades) suhtub ta kodanikuvabadustesse, ei ole see kindlasti kaart, mida ta isiklikel põhjustel või rahvusvahelise maine pärast kartes ei võiks välja mängida. Juba praegu on põlissiberlastel palju raskem pidada end Venemaa kodanikeks kui omal ajal Nõukogude kodanikeks. Venemaal veneluse õhutamine jätaks nad veel surutumasse seisukorda.“

Raamat on eelkõige ülevaatlik, mingit sügavuti teemasse süüvimist ja süvaanalüüsi ei ole, ja ülevaatlikkus ongi raamatu eesmärk. Nii et, kes tahab edasi lugeda, peab lisaks muretsema mingi teise raamatu.

Raamatuid Venemaa ajaloost leiab meie veebipoest “Vana ja Hea” raamat – https://www.vanajahea.ee/tootekategooria/ajalugu/russia/

One-Time
Igakuine
Yearly

Ühekordne meie tegevuse toetamine.

Igakuine meie tegevuse toetamine.

Iga-aastane meie tegevuse toetamine.

Vali summa:

$5.00
$10.00
$25.00
$1.00
$5.00
$10.00
$25.00
$55.00
$100.00

Või sisesta oma soovitud summa:

$

Aitäh, et toetad meid!

Aitäh toetuse eest!

Aitäh, et toetad meie tegevust!

Toeta!Toeta!Toeta!